1. loeng – Infoühiskond ja selle liige

Kodutöö

1.) 5. peatükk : Tulevikunägemus

Kolm kõige olulisemat punkti selles peatükkis minu arust on:

1. Info- ja sidetehnoloogia (IKT) tähtsus meile. Selle omadused on välja tootud järgnevate punktidega :

 • Kiirus (IKT muudub kiiresti, mis tekitab pideva nõudluse uute oskuste järgi)
 • Vastastikune sõltuvus (IKT pole isoleeritud, vaid tihedalt seotud teiste tööstustega ja turuga)
 • Sotsiaalsus (IKT on tihedalt seotud ühiskonnaga, organisatsioonidega ja õigusruumiga)
 • Ülemaailmsus
 • Ümberkujundavus (IKT on olnud ja jääb ka edasipidi olema väga suur mõju tööstus- ja teenindussektorite üle)

2. IKT arengu kasvuks on vaja selle tähtsuse tõstmist hariduses. “IKT-professionaalide ja struktureeritud ülesannetega töötajate õigete e-oskuste omandamise ja edasiarendamise võimalus peaks saama meie ühiskonnas normaalseks mustriks. See ei ole vajalik vaid suuremates organisatsioonides; see on oluline ka selleks, et Euroopat samm-sammult uuendusliku ühiskonna või nn teadmisteühiskonnaks arenemise suunas.“(Michael Gorriz)

3. Lahendused IKT-sektori parandamiseks:

 • E-oskuste omandamine varajases eas. Nende tähtsuse tõstmine Põhi- ja keskhariduses.
 • IKT-karjääri populaarsemaks muutmine. Stereotüüpide kaotamine ja erinevate võimaluste reklaamimine.
 • Tihedamini kokku viia IKT ja ta akadeemiline pool. Kõõstöö tööstuse, koolituskeskuste ja akadeemia vahel.
 • Akrediteerimise vajalikkus, et tõsta IKT-karjääri professionaalsust.
 • Pakkumine kooskõlastada nõudlusega. Oskused suunada sinna kus neid vaja läbi koostöö.

2.) Tähtsamad ettepanekud/lahendused (IT+Haridus: EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest hariduses) :

 1. IKT toomine õppetöösse. Laste individuaalsust arvestates muuta õppetöö interaktiivseks ja kergesti seostuvaks igapäevaeluga.
 2. Kogu “Põhjamaise Tiigri” visioon/stsenaarium.
 3. Koondavad repositooriumid kogu õppematerjali jaoks. Probleemipõhised e-õpetamismeetodid.
 4. Internet of Things – selleks soodsa keskkonna loomine Eestis riigi poolt.
 5. Õpetaja IKT kasutusoskuste edasiarendamine(eriti põhi- ja keskkoolides).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s